roza caffe smלבוב, שהייתה פעם בית לקהילה השלישית בגודלה בפולין, מהווה כיום אכסניה לקהילה קטנה בת כאלפיים איש, הניצבת בצילן של קהילות גדולות יותר, כמו אלו של קרקוב ובודפשט, אך בשנים האחרונות משתדלת העירייה לשחזר ולשקם את עברה היהודי המפואר של העיר והתיירים היהודים, הן מישראל והן מהעולם, מתחילים לגלות אותה לאט, לאט…

קראו עוד